Obiective

OBIECTIV GENERAL:

Creşterea compatibilităţii dintre programele de master oferite de facultăţile de psihologie şi nevoile identificate ale pieţei muncii (public/privat) din ţara noastră, prin definirea sectorială a calificării de psiholog şi a descriptorilor de învăţare

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

OS 1: Definirea calificării de psiholog şi identificarea descriptorilor sectoriali de învăţare (minim 5 descriptori);

OS 2: Crearea a minim 6 indicatori de evaluare şi a minim 6 indicatori de referinţă pentru asigurarea şi managementul programelor de master în psihologie.

OS 3: Evaluarea şi îmbunătăţirea curriculei pentru 10 programe de master deja existente în facultăţile de psihologie din proiect;

OS 4: Crearea a 3 programe de master noi, cu caracter interdisciplinar, în facultăţile de psihologie implicate în proiect;

OS5: Crearea unui consorţiu inter-universitar pe platforma on-line între facultăţile de psihologie ale universităţilor implicate în proiect.

OS 6: Formarea profesională a 80 de cadre didactice implicate în dezvoltarea de programe de master şi a 20 de membri ai comisiilor de calitate din facultăţile de psihologie.