Consorţiu

Beneficiar:

  • Universitatea din Bucureşti Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Parteneri:

  • Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca;
  • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
  • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
  • Universitatea de Vest din Timişoara;
  • Colegiul Psihologilor din România;
  • Eurocenter Management Network;
  • Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG (Structural ConsultingTM Group – www.fonduri-structurale.ro);
  • Asociaţia pentru Studii Calitative şi Interculturale în Psihologie Sibiu.