Activităţi

ACTIVITĂŢI

A1. Realizarea de vizite de studiu, întâlniri pregătitoare

A2. Studierea nevoilor pieţei muncii în privinţa cerinţelor pentru competenţele solicitate unui psiholog angajat

A3. Constituirea de parteneriate profesionale academic-angajatori-studenţi la nivel naţional şi în cele 5 regiuni ale proiectului

A4. Seminarii consultative în interiorul parteneriatului profesional, în vederea definirii calificării de psiholog

A5. Seminarii consultative în interiorul parteneriatului profesional, în vederea identificării descriptorilor sectoriali de învăţare

A6. Organizarea unei conferinţe cu privire la definirea calificării de psiholog şi descriptorii sectoriali de învăţare

A7. Elaborarea de criterii şi standarde specifice de evaluare a programelor de master în psihologie

A8. Elaborarea unui sistem de indicatori de referinţa pentru asigurarea şi managementul calităţii programelor de master în psihologie

A9. Elaborarea şi testarea procedurilor şi instrumentelor de asigurare şi management al calităţii în programele de master în psihologie

A10. Studiu cu privire la opiniile studenţilor legate de îmbunătăţirea programelor de master deja existente

A11. Dezvoltare de curriculum pentru programele de master

A12. Crearea a minim 5 acorduri de cooperare/ parteneriate între universităţi şi reprezentanţi ai partenerilor sociali, în vederea extinderii activităţii practice a studenţilor de master

A13. Acreditarea programelor de master

A14. Definirea programelor noi de master, funcţie de nevoile exprimate de angajatori şi de indicatorii de referinţă

A15. Dezvoltarea de curriculum

A16. Crearea a minim 3 acorduri de parteneriat / cooperare academic-parteneri sociali, în vederea extinderii capacităţii de practică a studenţilor

A17. Acreditarea programelor de master

A18. Înfiinţarea unui consorţiu inter-universitar sub formă de reţea virtuală şi crearea spaţiului virtual pentru platformă

A19. Dezvoltarea unei baze de date a absolvenţilor programelor de master în psihologie

A20. Dezvoltarea de cursuri de formare profesională pentru cadre didactice şi membri ai comisiilor de calitate

A21. Furnizarea de cursuri pentru cadre didactice şi membri ai comisiilor de calitate

A22. Furnizarea de module de instruire privind egalitatea de gen, de şanse şi nediscriminare

A23. Achiziţii

A24. Management de proiect

A25. Informare şi publicitate privind proiectul